Τομέας Εμπορίου

Είναι ο τομέας που συμπληρώνει όλους τους παραπάνω ώστε να γίνει πράξη η ολοκληρωμένη πρόταση που θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας άμεσα και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στον τομέα αυτό προσφέρουμε:

Προμήθεια ενδυμάτων - ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας εργαζομένων.

Προμήθεια εξοπλισμού - που σχετίζονται με μηχανήματα και διαδικασίες.

Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού που σχετίζεται με την ασφάλεια προϊόντων (όπως ψηφιακοί αναλυτές θερμοκρασίας και υγρασίας data loggers, συσκευασίες τροποποιημένης ατμόσφαιρας κλπ.).


Τομείς δραστηριότητας